Các loại hình doanh nghiệp hiện nay

 

Doanh nghiệp là gì chắc hẳn bạn đã biết. Vậy bạn có biết các loại hình doanh nghiệp là gì? Việt Nam có bao nhiêu loại hình doanh nghiệp và mỗi loại hình có những ưu nhược điểm gì? Dưới đây là nội dung phân tích chi tiết từng loại hình doanh nghiệp phổ biến ở Việt Nam hiện nay dựa trên Luật Doanh nghiệp 2014.

Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là một đơn vị do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mùnh về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

các loại hình doanh nghiệp hiện nay

Đặc điểm doanh nghiệp tư nhân

– Chủ sở hữu duy nhất của loại hình doanh nghiệo này là một cá nhân

– Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân có hoàn toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời có toàn quyền quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

– Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể thuê người khác làm giám đốc để quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

– Doanh nghiệp tư nhân vẫn có mã số thuế, con dấu tròn của doanh nghiệp vẫn được quyền in và phát hành các loại hóa đơn, thực hiện các chế độ kế toán hiện hành theo luật doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp tư nhân không có điều lệ công ty

Ưu nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân

Ưu điểm

– Là doanh nghiệp chỉ có một người làm chủ nên có hoàn toàn quyền quyết định tất cả các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mà không có sự tác động của người khác

– Đây là loại hình doanh nghiệp ít chịu sự ràng buộc về mặt pháp lý

Nhược điểm

– Loại hình doanh nghiệp tư nhân này không đảm bảo về tư cách pháp nhân

– Khi gặp rủi ro thì các doanh nghiệp tư nhân này phải tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của chủ doanh nghiệp và doanh nghiệp chứ không chỉ giới hạn số vốn mà chủ doanh nghiệp đã đầu tư vào.

– Chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp kể cả khi thuê người khác làm giám đốc quản lý doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân được pháp luật thừa nhận.

Chủ sở hữu công ty và công ty là hai thực thể pháp lý riêng biệt. Trước pháp luật, công ty là pháp nhân, chủ sở hữu công ty là thể nhân với các quyền và nghĩa vụ tương ứng với quyền sở hữu công ty.

các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam

Công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp có không quá 50 thành viên cùng góp vốn thành lập và công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi nghĩa vụ tài sản công ty.

Công ty TNHH 1 thành viên

– Công ty TNHH 1 thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức/một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty)

– Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

– Công ty TNHH 1 thành viên không được quyền phát hành cổ phần

Công ty TNHH 2 thành viên

Công ty TNHH 2 thành viên là doanh nghiệp trong đó

+ Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50 người.

+ Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp.

– Công ty TNHH 2 thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

– Công ty TNHH không được quyền phát hành cổ phần

Ưu nhược điểm của doanh nghiệp TNHH

Ưu điểm

– Rủi ro cho người góp vốn thấp vì đây là 2 loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân và các thành viên không chỉ chịu trách nhiệm về các hoạt động kinh doanh của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào.

– Việc điều hành, quản lý công ty .không quá phức tạp vì số lượng thành viên không nhiều và các thành viên thường là người quen biết, tin cậy nhau.

– Các nhà đầu tư có thể dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên nhờ chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ góp phần hạn chế người lạ thâm nhập vào công ty.

Nhược điểm

– Uy tín bị ảnh hưởng trước các đối tác, bạn hàng vì đây là loại hình có chế độ TNHH

– Công ty TNHH chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn các loại hình doanh nghiệp khác.

– Không có quyền phát hành cổ phiếu, các công ty TNHH này bị hạn chế trong việc huy động vốn.

Công ty Cổ phần

Công ty cổ phần là dmột dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đói với những chủ sở hữu nó.

các loại hình công ty ở Việt Nam

Đặc điểm công ty cổ phần

– Những người góp vốn vào công ty được gọi là cổ đông, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm các nghĩa vụ về tài sản của doanh nghiệp trong phạm vi vốn đã góp.

– Vốn của công ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần và được phát hành huy động vốn tham gia của các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế.

Ưu nhược điểm của công ty cổ phần

Ưu điểm

– Nhà đầu tư chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn tương ứng với tỷ lệ góp vốn trong công ty

– Quy mô hoạt động lớn và khả năng mở rộng kinh doanh dễ dàng từ việc huy động vốn cổ phần

– Nhà đầu tư có khả năng điều chuyển vốn đầu tư từ nơi này sang nơi khác, từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác dễ dàng thông qua hình thức chuyển nhượng, mua bán cổ phần.

– Việc hoạt động của công ty đạt hiệu quả cao do tính độc lập giữa quản lý và sở hữu.

Nhược điểm

– Chịu sự giám sát các cơ quan chức năng về các hoạt động kinh doanh, trong đó chú trọng đến vấn đề tài chính.

– Do có nhiều người cùng làm chủ nên phải có các cuộc họp cổ đông để giải quyết các vấn đề liên quan đến công ty.

Công ty Hợp danh

Công ty hợp danh là loại hình doanh nghiệp mà trong đó

– Chủ sở hữu của công ty phải có ít nhất 2 thành viên, thành viên hợp danh cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung. Ngoài các thành viên hợp danh thì công ty có thể có thêm thành viên góp vốn.

– Thành viên hợp danh phải là cá nhân và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty

– Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

các loại hình doanh nghiệp hiện nay ở việt nam

Đặc điểm

– Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào

Ưu nhược điểm của công ty hợp danh

Ưu điểm

– Khác với loại hình doanh nghiệp tư nhân thì loại hình này được đảm bảo về tư cách pháp nhân

– Do chế độ liên đới chịu trách nhiệm không thời hạn của các thành viên hợp danh mà công ty hợp danh dễ dàng tạo được sự tin cậy của các đối tác kinh doanh.

– Là doanh nghiệp có số lượng ít nhất 2 thành viên thành lập doanh nghiệp, có thể kết hợp nhiều người nên việc điều hành công việc đơn giản hơn.

– Có sự góp vốn của các cá nhân nên dê dàng phát triển doanh nghiệp

Nhược điểm

Các thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm không thời hạn với hoạt động kinh doanh nên mức độ rủi ro về vốn là rất cao.

Bây giờ bạn đã có thể hiểu rõ hơn về các loại hình doanh nghiệp cũng như ưu nhược điểm của từng loại hình doanh nghiệp với những chia sẻ của Luật 24h ở trên.

Nếu bạn có nhu cầu muốn xây dựng doanh nghiệp thì nên tham khảo thật kỹ để có những định hướng thành lập doanh nghiệp phù hợp với điều kiện mà mình đang có cũng như những định hướng phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết, hãy liên hệ với Công ty tư vấn Luật 24h để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tận tình nhất.

Hotline: 01634.44.55.88

Email: law24h2013@gmail.com

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.